English

Protected: Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: more expensive – beautiful – best – heavier – quicker – taller/tallest – more/most – beautiful – younger – worst – more fluently – more clearly – faster – worst – harder. Bài 2: 1. Julia...

Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons)

1. Câu so sánh trong tiếng Anh Với các kiến thức ngữ pháp khi học tiếng Anh, câu so sánh rất hay được sử dụng. Ngoài...

Protected: Giới Từ trong Tiếng Anh – Đáp Án

Bài 1: at at/- in/in on in on in in in -/at Bài 2:  on in on/on in on on on on on at Bài 3: ...

Giới Từ trong Tiếng Anh – Định nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập

Giới từ trong tiếng Anh có rất nhiều cách sử dụng và cũng nhiều qui tắc mà những bạn muốn học tốt tiếng anh cần...

Protected: Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Đáp Án

Bài 1: 1. were building                                6. was reading 2. was driving                                     7. were you going 3. was chatting                                    8. weren’t going 4. was watching                                  9. wasn’t doing 5. was preparing                                 ...

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Cách Dùng, Công Thức và Bài Tập

Thì quá khứ tiếp diễn có công thức và một số cách dùng tương tự như Thì hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên, vẫn có...

Protected: Thì Tương Lai Gần (Near future tense) – Đáp Án

Exercise 1: She is going to come to her grandfather’s house in the countryside next week. We are going camping this weekend. I am going to have my hair cut...

Thì Tương Lai Gần (Near future tense) – Cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai gần (Near future) là một thì quan trọng trong Ngữ pháp tiếng Anh, thường được dùng trong giao tiếp tiếng Anh...

Latest news

Protected: Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: more expensive – beautiful – best – heavier – quicker – taller/tallest – more/most – beautiful – younger – worst – more fluently – more clearly...

Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons)

1. Câu so sánh trong tiếng Anh Với các kiến thức ngữ pháp khi học tiếng Anh, câu so sánh rất...

Protected: Giới Từ trong Tiếng Anh – Đáp Án

Bài 1: at at/- in/in on in on in in in -/at Bài 2:  on in on/on in on on ...
- Advertisement -

Awkoder – Lovely Eyes

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful...

Telegram là gì? Có gì hấp dẫn? Cách tải và sử dụng Telegram nhanh nhất

Telegram là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí qua internet gây được nhiều tiếng vang trên...

A Star Is Born Merch Is Here, and Goodbye, Money

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful...

Must read

Offset Shares a Video of Cardi B Giving Birth to Baby Kulture

What was expected of her was the same thing...

A Star Is Born Merch Is Here, and Goodbye, Money

What was expected of her was the same thing...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you

Lady Gaga and Cardi B Meet at the Grammys

What was expected of her was the same thing...