Latest news

Protected: Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: more expensive – beautiful – best – heavier – quicker – taller/tallest – more/most – beautiful – younger – worst – more fluently – more clearly...

Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons)

1. Câu so sánh trong tiếng Anh Với các kiến thức ngữ pháp khi học tiếng Anh, câu so sánh rất...

Protected: Giới Từ trong Tiếng Anh – Đáp Án

Bài 1: at at/- in/in on in on in in in -/at Bài 2:  on in on/on in on on ...

Giới Từ trong Tiếng Anh – Định nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập

Giới từ trong tiếng Anh có rất nhiều cách sử dụng và cũng nhiều qui tắc mà những bạn muốn...

Protected: Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Đáp Án

Bài 1: 1. were building                                6. was reading 2. was driving                                     7. were you going 3. was chatting                                    8. weren’t going 4. was watching                                 ...

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Cách Dùng, Công Thức và Bài Tập

Thì quá khứ tiếp diễn có công thức và một...

Protected: Thì Tương Lai Gần (Near future tense) – Đáp Án

Exercise 1: She is going to come to her grandfather’s house...

Thì Tương Lai Gần (Near future tense) – Cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai gần (Near future) là một thì quan trọng trong Ngữ pháp tiếng Anh, thường được dùng...

Protected: Thì tương lai đơn (Simple future tense) – Đáp Án

ĐÁP ÁN Bài 1: 1. will do 2. will call 4. will recover 5. will return 6. will stay 7. Will you take 8. won’t come Bài 2: 1. She...

Thì tương lai đơn (Simple future tense) – Cách dùng, công thức và bài tập

Thì Tương lai đơn (Simple Future) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh....

Động Từ Bất Quy Tắc

STT Nguyên thể Quá khứ Quá khứ phân từ Nghĩa 1 abide abode/abided abode/abided lưu trú, lưu lại 2 arise arose arisen phát...

Protected: Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect) – Đáp Án

Bài 1: 1. haven’t given 2. has he written 3. have traveled 4....

Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì hiện tại hoàn thành là cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh thường ngày cũng như trong các bài...

Cardi B Deletes Instagram After Social Media Backlash Over Her Historic Grammys Win

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful...

Offset Shares a Video of Cardi B Giving Birth to Baby Kulture

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful...

Protected: Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: more expensive – beautiful – best – heavier...

Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons)

1. Câu so sánh trong tiếng Anh Với các kiến...

Protected: Giới Từ trong Tiếng Anh – Đáp Án

Bài 1: at at/- in/in on in on in ...

Featured

Most popular life news you must read today

Fashion

Technology

Protected: Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: more expensive – beautiful – best – heavier – quicker – taller/tallest – more/most – beautiful – younger...

Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons)

1. Câu so sánh trong tiếng Anh Với các kiến thức ngữ pháp khi học tiếng...

Protected: Giới Từ trong Tiếng Anh – Đáp Án

Bài 1: at at/- in/in on in on in in in -/at Bài 2:  on ...

Giới Từ trong Tiếng Anh – Định nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập

Giới từ trong tiếng Anh có rất nhiều cách sử dụng và cũng nhiều qui...

Celebrities

Protected: Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: more expensive – beautiful – best – heavier...

Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons)

1. Câu so sánh trong tiếng Anh Với các kiến...

Protected: Giới Từ trong Tiếng Anh – Đáp Án

Bài 1: at at/- in/in on in on in ...

Giới Từ trong Tiếng Anh – Định nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập

Giới từ trong tiếng Anh có rất nhiều cách sử...

Protected: Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Đáp Án

Bài 1: 1. were building                                6. was reading 2. was driving                                     7....

Stay connected

16,985FansLike
564,865FollowersFollow
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
- Advertisement -

TV

Food & Drink

- Advertisement -

Education FestivalsPOPULAR
Find Your Perfect Education Festival