Most recent articles by:

CTTN Education

- Advertisement -

Fans don’t approve of Mark Ruffalo’s birthday message for Josh Brolin

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture. The main thing that you...

Valentine’s Day gift ideas for travellers

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture. The main thing that you...

Protected: Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: is going 2. is crying 3. are cooking 4. are trying 5. Is your brother sitting 6. are talking 7. am not staying 8. is lying 9. are travelling 10....

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) – Cách dùng, Công Thức và Bài Tập

Thì hiện tại tiếp diễn thường dùng để mô tả hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. Tuy nhiên, nó cũng được...

Protected: Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) – Đáp Án

Bài 1: Điền trợ động từ: I don’t like tea. You don’t go to bed at midnight. He doesn’t play football in the afternoon. They don’t do the homework on weekends. The...

Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) – Cách dùng, Công Thức và bài tập

Thì hiện tại đơn – một trong những điểm ngữ pháp căn bản của tiếng Anh. Nó được sử dụng phổ biến trong cả văn...

Telegram là gì? Có gì hấp dẫn? Cách tải và sử dụng Telegram nhanh nhất

Telegram là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí qua internet gây được nhiều tiếng vang trên thế giới trong thời gian...

Must read

Protected: Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: more expensive – beautiful – best – heavier...

Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons)

1. Câu so sánh trong tiếng Anh Với các kiến...
- Advertisement -