Most recent articles by:

CTTN Education

- Advertisement -

Protected: Thì tương lai đơn (Simple future tense) – Đáp Án

ĐÁP ÁN Bài 1: 1. will do 2. will call 4. will recover 5. will return 6. will stay 7. Will you take 8. won’t come Bài 2: 1. She hopes that Mary will come to the...

Thì tương lai đơn (Simple future tense) – Cách dùng, công thức và bài tập

Thì Tương lai đơn (Simple Future) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng...

Động Từ Bất Quy Tắc

STT Nguyên thể Quá khứ Quá khứ phân từ Nghĩa 1 abide abode/abided abode/abided lưu trú, lưu lại 2 arise arose arisen phát sinh 3 awake awoke awoken đánh thức, thức 4 backslide backslid backslidden/backslid tái phạm 5 be was/were been thì, là, bị, ở 6 bear bore borne mang, chịu đựng 7 beat beat beaten/beat đánh, đập 8 become became become trở nên 9 befall befell befallen xảy đến 10 begin began begun bắt đầu 11 behold beheld beheld ngắm nhìn 12 bend bent bent bẻ cong 13 beset beset beset bao...

Protected: Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect) – Đáp Án

Bài 1: 1. haven’t given 2. has he written 3. have traveled 4. has already watched 5. hasn’t seen 6. have been 7. have walked 8. have met 9. has rained 10. have you...

Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì hiện tại hoàn thành là cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh thường ngày cũng như trong các bài thi học thuật như IELTS,...

Cardi B Deletes Instagram After Social Media Backlash Over Her Historic Grammys Win

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture. The main thing that you...

Offset Shares a Video of Cardi B Giving Birth to Baby Kulture

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture. The main thing that you...

Jennifer Aniston’s Ex Justin Theroux Wishes Her Happy Birthday on Instagram

What was expected of her was the same thing that was expected of Lara Stone: to take a beautiful picture. The main thing that you...

Must read

Protected: Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons) – Đáp Án

Đáp án Bài 1: more expensive – beautiful – best – heavier...

Các Dạng So Sánh trong Tiếng Anh (Comparisons)

1. Câu so sánh trong tiếng Anh Với các kiến...
- Advertisement -